fbpx

In-House Training Courses

Management & Business Strategy

Knowledge Management

Business photo created by mindandi – www.freepik.com

โดย

ดร.ภูดิท มิตรภักดี

Knowledge Castle Training Academy

หลักการความสำคัญ

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  KM คือแนวทางการบริหารแนวทำงานภายในองค์กรเพื่อทำาให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร(KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับองค์กรให้สูงขึ้น พร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิธีการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร
 3. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือจัดการ วมทั้งการจัดความรู้ ทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขาใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) และการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญของความรู้
 • ประเภทของความรู้ (Tacit VS Explicit)
 • มุมมองในการจัดการความรู้ (BoK / PoK / CoP )
 • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค
 • วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model)
 • องค์ประกอบ 4 ส่วนในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • วินัยการเรียนรู้ของ Peter Senge
 • วิถีสู่องค์กรอัจฉริยะ
 • สรุปสาระการอบรม

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรม/ ระดมสมอง / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 30 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์30 %

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู ้แบบผู้ใหญ่(AdultLearning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน(ตามความเหมาะสม)

วิธีการดาเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กรเนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการ เฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุป(wrap up) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปใช้ต่อไป

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี40% : ปฏิบัติ60%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป“มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น“ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (AdultLearning & ExperientialLearning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และการนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save