fbpx

In-House Training Courses

Crisis Management & Business Strategy

Basic Action Plan Management

หลักการ/แนวคิด

เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) นั่นเอง แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติตามที่กำหนดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การควบคุมและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างไร เพราะว่าถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆก็ไม่มีความหมายอะไร

วัตถุประสงค์

 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร
 • ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

วันแรก

ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ

 • คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน”
 • SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน”
 • แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า
  • เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
  • เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ

 • หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan Needs)
 • PDCA (Deming Circle) หลักการเขียน แผนปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิธีวางองค์ประกอบของการเขียนแผนปฏิบัติการ ตามหลัก PDCA
  • ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
  • กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • วิธีการกำหนดจุดประสงค์เชิงปริมาณและคุณภาพ
  • การทำความเข้าใจเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนฯ
 • โครงสร้างของแผนปฏิบัติงานที่ดี
 1. ชื่อแผนปฏิบัติ
 2. ขั้นตอนหลัก
 3. ภารกิจย่อยและผู้รับผิดชอบ
 4. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
 5. ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 6. กำหนดวันเวลาสถานที่
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 8. จุดวิกฤตที่สำคัญหรือข้อควรระวัง ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือภารกิจ
 9. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง
 10. งบประมาณ
 11. ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษา

ส่วนที่3) การวางแผนการทำงาน,การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการจัดการค่าใช้จ่าย

 • หลักหารจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
 • การนำ Gantt Chart และ CTP มาใช้การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า (Task Prioritization)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนฯ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 • หลักการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนฯ

วันที่สอง

ส่วนที่4) ทักษะที่จำเป็นในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • เทคนิคการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการควบคุมแผนปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดไปจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
 • หลักการการและแผนการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
 • 4M Model เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนของแผนปฏิบัติงาน
 • บทบาทของผู้ตรวจสอบและควบคุมแผนปฏิบัติงาน
 • หลักการวิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ
 • เทคนิคการปรับปรุงแผน

หลักการและวิธีรายงานสรุปผลงานและการนำเสนอแผนงาน

กิจกรรมและWorkshop

Inspiring Workshop :  ฝึกการตั้งเป้าหมายในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

Inspiring Workshop :  ฝึกการเขียน Action plan เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

Inspiring Workshop :  ฝึกการนำเสนอ Action plan ต่อหน้าที่ประชุม

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save