fbpx

In-House Training Courses

Business Acumen

Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership

Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

โดย   ดร.ภูดิท มิตรภักดี

วิทยากรประจำ KCT Academy

ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย

 

หลักการ ความสำคัญ

การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของและความผูกพันกับองค์กร เป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำให้เกิดขึ้น ยิ่งพนักงานแต่ละระดับมีความผูกพันกับองค์กรที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจในเป้าหมาย ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งความเกี่ยวเนื่องระหว่างความอยู่รอดขององค์กรกับชีวิตการทำ งานของตนเองแล้ว พนักงานจะให้ความร่วมมือร่วมใจทำงาน ยินดีปรับตัวร่วมมือกันเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน จิตสำนึกรักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กรมีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นพลังองค์กรสู่ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทำงานด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือหรือเทคนิคในการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเจ้าของงาน (Ownership Mindset) และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยจิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness) จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Business Ownership) และความรู้สึกของความเป็นเจ้าของงานJob (Ownership)
 5. เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้สึกรักองค์กร และมีส่วนร่วม เป็นเจ้าขององค์กร รวมทั้งเป็นเจ้าของงานของตนเอง และส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการทำงานของตนเอง อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดต่อองค์กร
 6. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตและอยู่รอดขององค์กร โดยคำนึงถึงการบริหารหรือปฏิบัติงานที่ส่งต่อผลกำไร ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในงานที่ตนเองดำเนินงานและรับผิดชอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ
 2. บุคลากรที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 4. หัวหน้างาน
 5. พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงาน
 2. สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ
 3. เทคนิคการทำงานให้สำเร็จและเกิดความสุขในการทำงาน
 4. สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร
 5. ความสำคัญของพนักงานและองค์กรที่มีต่อกันและกัน
 6. บุคลากรแบบไหนที่องค์กรต้องการ?
 7. พัฒนาตนเอง เพื่อความสุขและความก้าวหน้าในการทำงาน
 8. สร้างจิตสำนึกรักองค์กรอย่างไรให้ได้ผล (Organization Awareness)
 9. จิตสำนึกของบุคลากรมืออาชีพยุคใหม่
 10. ลักษณะของพนักงานที่มีจิตสำนึกรักองค์กร
 11. 3S จิตสำนึกรักองค์กร (Stay-Stop-Start)
 12. เครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กร และทุ่มเทในการทำงาน
 13. พัฒนาจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Business Ownership)
 14. กำแพงของความคิดที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร
 15. พนักงานที่มี “จิตสำนึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร” จะเป็นแบบไหน?

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรม/ ระดมสมอง / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 30 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 30%

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลา 1วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. เกิดทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์ต่อตัวเองและองค์กร เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและเพื่อนร่วมงานผู้อื่น
 2. เห็นหลุมพรางทางความคิดที่ทำให้เกิดความรู้ลบต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงานและสามารถและองค์กร ปรับเปลี่ยนให้เป็นทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและองค์กร
 3. เกิดความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ และในองค์กรที่ทำงานร่วมด้วย มีการสื่อสารเกี่ยวกับองค์กรในทางสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 4. เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับองค์กร
 5. เกิดจิตสำนึกความเป็นเจ้าขององค์กร มีความรัก ความผูกพัน และมีความตั้งใจที่จะสนับนุนองค์กรให้เดินไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save