fbpx

In-House Training Courses

Agile Management ISO & Productivity Improvement

Competency Based Development for Enhancing Capabilities and Performance

Coffee photo created by freepic.diller – www.freepik.com

โดย  ดร.ภูดิท มิตรภักดี

วิทยากรประจำ KCT Academy

ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน,  อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย

 

หลักการความสำคัญ

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาดระบบงาน หรือการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะลักษณะนิสัยทัศนคติหรือเรียกโดยรวมว่าคือ“สมรรถนะ” ที่ดีพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง ทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและในชีวิตของตนเองรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบจนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบแล้ว ศักยภาพของบุคลากรจึงจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกัน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนไปใช้ในการทำงนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงสมรรถนะ และสามารถดึงสมรรถนะของตนเอง ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวางแผนพัฒนาบุคลากร การกำหนดวิธีการ และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 • เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะรับตำแหน่งสูงขึ้นหรือสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานในสายงานทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • องค์ประกอบของทรัพยากรการบริหาร
 • หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร
 • จุดเน้นในการพัฒนาบุคลากร
 • สมรรถนะในการทำงาน
 • วิเคราะห์Competency
 • วิธีการพัฒนาบุคลากร
 • กระบวนการพัฒนาบุคลากร
 • ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
 • วิธีการหาข้อมูลความจำเป็น(Need)
 • บทบาทของหัวหน้าในการช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเอง
 • ปรัชญาในการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 50%
 • ฝึกปฏิบัติ(Work Shop) / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 40 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์10 %

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1-2วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน(ตามความเหมาะสม)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สมรรถนะและสามารถดึงสมรรถนะของตนเอง ทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมมีวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนพัฒนา กำหนดวิธีการ และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรได้

 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save