fbpx

In-House Training Courses

Agile Management ISO & Productivity Improvement

Appraisal System Management

 ที่มาและความสำคัญ

การบริหารจัดการระบบการประเมิน​ผลการปฏิบัติ​งานนั้นมีความสำคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงานนั้นก็เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินผลนี้จะอิงจากคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งเป็นหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานปฎิบัติงานได้หรือไม่ ดีกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย การปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของงานได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทุกคนในบริษัทรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการทำงานเราอาจไม่รู้ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้อีก

หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและผู้บริหารพนักงานบริการมีความรู้และหลักการในการบริหารและออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์  

  1. ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในสังคมยุคดิจิตอล
  2. ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้
  3. ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization)

การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริหาร” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร มุมมองของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีการบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางการอบรม

ช่วงเวลารายละเอียด
09:00 – 10:30·       หลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Covid-19 “POSDCORB”

·       แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

·       จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน

§   เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน

§   เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย

§   เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส

§   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

§   เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดแข็ง

·       หลักการสำคัญในการประเมินผล

·       ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน

§    การประเมินส่วนข้อมูลบุคคล (Personal Data)

§    การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Evaluation)

§    การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)

§    การประเมินผลทางเจตคติ (Attitude Evaluation)

10:45 – 12:00·       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

·       การตั้งหลักเกณฑ์ของการประเมินผล เพื่อเกิดการยอมรับร่วมกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

·       แนวทางการกำหนดระยะเวลาการประเมิน

·       หลักในการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ดีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

·       การกำหนดดัชชีชีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร

13:00 – 14:30·       หลักการออกแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา

§    การประเมินจากหัวหน้างาน

§     การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน

§     การประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชา

§     การประเมินจากแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

§     การประเมินจากฝ่ายบุคคล

§    ,การประเมินผลตัวเอง ทุกผล

·       หลักการประเมินผลขั้นสุดท้าย

·       WORKSHOP  “ฝึกปฎิบัติการออกแบบเครื่องมือประเมินผลแบบ 360 องศา

14:45 – 16:00§    ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

§  สรุปประเด็นการเรียนรู้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน จำนวนประมาณ 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save