fbpx

In-House Training Courses

Digital Transformation

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อธุรกิจ
(AI for Business)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อธุรกิจ (AI for Business)

Transformative power of AI in the business World
พลังการเปลี่ยนแปลงของ AI ในโลกธุรกิจ

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

            โลกของธุรกิจในปัจจุบันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงโดยการขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ เทคโนโลยี AI กำลังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่กระแสเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันสำหรับประเทศไทย การบูรณาการ AI ถือเป็นโอกาสในการก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าท้ายที่สุดการอยู่ในยุคดิจิทัลจะนำพาเทคโนโลยีให้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเสมอ ซึ่งทำให้องค์กรยุคปัจจุบันควรต้องปรับตัว และปรับอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตได้ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ธุรกิจจะสามารถทำให้องกรณ์ขับเคลื่อนไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม

 

ตอบรับการปฏิวัติธุรกิจด้วย AI กับประเทศไทยยุคใหม่

Embracing the AI Revolution in Business: A New Era for Thailand

เรื่องราวของ AI ในภาคธุรกิจของไทยยังค่อนข้างใหม่แต่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในตอนแรกนั้นแอปพลิเคชันทางด้าน AI ถูกจำกัดไว้เฉพาะในอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักและบริษัทข้ามชาติที่มีทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ

การตระหนักถึงศักยภาพของ AI ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การนำ AI ไปใช้นั้นแพร่กระจายไปทั่วภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่การเกษตรที่ใช้เทคนิคการทำฟาร์มอัจฉริยะไปจนถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงของ AI นั้นกว้างขวางมากกว่าเดิม

AI กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างไร ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ AI นำมาให้ และกลยุทธ์ในการบูรณาการ AI เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การก้าวให้ทันกระแสโลกเท่านั้น แต่เป็นการนำเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการเติบโตในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

 

ยุคใหม่ของนวัตกรรมทางธุรกิจ

Demystifying AI: The New Frontier in Business Innovation

            ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมทางธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นผู้เล่นหลัก ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอที การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AI และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ AI เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอองค์ประกอบหลัก และแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินงานและการแข่งขันของธุรกิจอย่างไร

            หลักสูตรเริ่มจากการกระตุ้น “Technology Disruption Mindset” ของผู้เข้าอบรมให้เกิดความคิดภาพรวมของธุรกิจ จากการวิเคราะห์ภาพรวม เป็นอันพื้นฐานของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชั้นถัดไปจากนั้นให้เห็นถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ (Change) ในปัจจุบันและใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่หลากหลาย และแนวความคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) วิทยากรจะแสดงตัวอย่าง ถึงกรณีศึกษารูปแบบผ่านการบรรยาย สื่อและคลิปที่น่าสนใจ และการวิเคราะห์ เป็นแนวทางการทำ Workshop ต่อไป

 

โอกาสและความท้าทายต่อธุรกิจกับ AI ในโลกอนาคต

Identifying Business Needs and Opportunities for AI Implementation

หลายครั้งที่เราเห็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลาดเดียวกัน แต่บางธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีจาก AI อยู่รอดและเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ในขณะที่หลายๆ  บริษัทยังไม่ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

AI ในภาคธุรกิจของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่มีพลวัตและศักยภาพที่น่าจับตามอง จุดยืนเชิงรุกของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการเปิดรับเทคโนโลยี AI ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงบูรณาการ AI เข้ากับภาคธุรกิจต่างๆ ก็มีแนวโน้มได้รับอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของประสิทธิภาพ นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ในปัจจุบันระบบ AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการคาดการณ์พบว่า ในปี ค.ศ. 2027

** มูลค่าตลาด AI จะเพิ่มขึ้นถึง 267 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8 แสนล้านบาท 

วิทยากรของ KCT จะนำเสนอตัวอย่างที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ พร้อมไปกับบอกแนวทางความคิด ที่พวกเขาใช้ในการประยุกต์ใช้ AI กับภาคธุรกิจ ผู้อบรมจะเห็นแนวความคิดที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ที่ว่า “จะนำ AI มาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างไร”

** ข้อมูลจาก KATALYST ธนาคารกสิกรไทย

 

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Limitation Preparing for an AI-Driven Future: Navigating the Shift Towards AI Integration

              การเดินทางสู่ภูมิทัศน์ของ AI นั้นทั้งน่าตื่นเต้นและท้าทาย ต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไร ทำงานอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถนำไปใช้ในบริบททางธุรกิจได้อย่างไร ความเข้าใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคด้านไอที โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างความรู้ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ AI การนำไปใช้จริงในธุรกิจ และผลกระทบเฉพาะต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย

              การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่นำโดยบุคลากรที่ไม่ใช่ไอที การเดินทางสู่การบูรณาการ AI นั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี AI มากพอๆ กับการทบทวนโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ภายใต้ความก้าวหน้าเหล่านี้ ในขณะที่ AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง AI ก็มอบโอกาสอันน่าตื่นเต้นให้กับผู้ที่พร้อมจะยอมรับศักยภาพของมัน

วิทยากรจะบรรยายแสดงกรณีศึกษาและมี Template ในการทำ Workshop การคิดและคัดเลือกเทคโนโลยี ให้ผู้อบรมเข้าใจได้ง่ายและใช้ในกรณีศึกษาขององค์กรตนเองได้ และสร้างเป็น Action Plan ที่เป็นไปได้ให้องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการอบรม

สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจซึ่งอาจไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เรื่องของ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลให้เข้าใจง่ายขึ้น ปรับบริบทการใช้งานทางธุรกิจ และให้ความกระจ่างถึงผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทย

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

1

9:00-10:30 น.

Introduction to AI in Business

·       Basic of Artificial Intelligence

·       Key Concepts in AI: Machine Learning, Neural Networks, and Natural Language Processing

·       Data Analytics กับ AI

·       แนะนำการประยุกต์ใช้ AI

การเขียน: การสร้างบทความ, บล็อกโพสต์, โฆษณา, สคริปต์วิดีโอ, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย

การสร้างเนื้อหา: การสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

o  แนะนำการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ภาพ

2

10:30-12:00 น.

AI in Key Thai Industries แนวความคิดและตัวอย่าง

·       Global AI Trends vs. Thailand’s AI Landscape

·       จริยธรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics)

·       Emerging Trends and Future Prospects

แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และอนาคตในอนาคต

·       Case Studies: Innovative AI Applications in Business

กรณีศึกษาและตัวอย่างการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในธุรกิจ

3

13:00-14.30 น.

เทคโนโลยี AI กับการปรับใช้ในธุรกิจ

·       AI in Marketing and Consumer Behavior by Sentiment Analysis

ตัวช่วยธุรกิจวิเคราะห์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย Sentiment Analysis

·       AI for Predictive Analytics and Forecasting in Business by Machine Learning (AI เพื่อการพยากรณ์ข้อมูลด้วย Machine Learning)

·       AI tools for enhance productivity by ChatGPT, Gemini และ Adobe Firefly (เครื่องมือ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ChatGPT, Gemini และ Adobe Firefly)

การเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • Prompt คืออะไร: อธิบายความสำคัญของ Prompt ในการสื่อสารกับ Gemini/Chat GPT และวิธีการเขียน Prompt ที่ดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เทคนิคการเขียน Prompt:แนะนำเทคนิคต่างๆ เช่น
  • การใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ
  • การกำหนดบริบทและข้อมูลที่จำเป็น
  • การใช้คำสั่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
  • การให้ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • ตัวอย่าง Prompt: แสดงตัวอย่าง Prompt ที่ดีและไม่ดี เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

4

14:45-16:00 น.

Wrap up Presentation and Workshop

·       ผู้เข้าอบรม ทำ Workshop 

o  ทดลองเขียนบทความโดย Chat GPT

o  ทดลองใช้ AI สร้างสรรค์ภาพโดย Adobe Firefly

·       นำเสนอ และ Discussion

·       วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และสรุปเนื้อหาทั้งหมด

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 30 คน


ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 70% : ปฏิบัติ 30%

บรรยาย                                       ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด         ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ        เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                       วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้, กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save