“ เปิดโลกการเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนออนไลน์ผ่านมือถือและชั้นเรียนเข้าด้วยกัน พร้อมตอบโจทย์ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรที่ดีไซน์เฉพาะองค์กรคุณ”

Blended learning & Customized training course 

         

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

Video

Podcast

     

POPULAR  PUBLIC TRAINING COURSE 

                                 

TRAINING COURSES & DEVELOPMENT SOLUTION

READ ALL
 

NEWS

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy . จัดอบรมออนไลน์ใน หลักสูตร “ตรวจเช็คการเงินช่วงวิกฤติ รู้เทคนิคแก้หนี้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งวิทยากร KCT ร่วมบรรรยายในครั้งนี้ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ไกรกิติ...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT