“ เปิดโลกการเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนออนไลน์ผ่านมือถือและชั้นเรียนเข้าด้วยกัน พร้อมตอบโจทย์ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรที่ดีไซน์เฉพาะองค์กรคุณ”

Blended learning & Customized training course 

         

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

Video

Podcast

     

POPULAR  PUBLIC TRAINING COURSE 

                                 

TRAINING COURSES & DEVELOPMENT SOLUTION

READ ALL
 

NEWS

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand e-Commerce Genius 2021 . จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ซึ่งอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT