หน้าแรก Our Client กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

KCT Academy เติมเต็มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 30 ธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 เชียงใหม่

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่สถาบัน KCT Academy มุ่งมั่น คือการนำความรู้ช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถนำธุรกิจของตนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง  ล่าสุดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค...

KCT Academy เปิดอบรมยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(SP) ให้กับ กสอ.  

นอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้ความรู้ นำวิธีคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร บริษัท อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือการนำหลักสูตรมาช่วยยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend