หน้าแรก Our Client กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบัน KCT Academy อบรมผู้ประกอบการ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์...

KCT Academy เติมความรู้ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่อง

ทีมงานจากสถาบัน KCT Academy  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ...

KCT Academy เติมเต็มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 30 ธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 เชียงใหม่

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่สถาบัน KCT Academy มุ่งมั่น คือการนำความรู้ช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถนำธุรกิจของตนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง  ล่าสุดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค...

KCT Academy เปิดอบรมยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(SP) ให้กับ กสอ.  

นอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้ความรู้ นำวิธีคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร บริษัท อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือการนำหลักสูตรมาช่วยยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend