สถาบัน KCT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Online ให้กับผู้ประกอบการ SME จาก...

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue  Center : SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)...

สถาบัน KCT Academy ติดอาวุธ BCP ให้ SP ช่วย SMEsไทย...

สถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม...

KCT Academy อบรมหลักสูตรให้ สกสว. ต่อเนื่อง   

สถาบัน KCT Academy  นำหลักสูตร  “Adaptive to Change Build your...

ฮอนด้า ในพนักงาน CR รุ่นที่ 5 เข้าอบรมกับสถาบัน KCT Academy

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  นำพนักงาน ฝ่าย Customer Relation...

สถาบัน KCT Academy อบรมผู้ประกอบการ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์...

KCT Academy อบรมพนักงาน CR ฮอนด้า ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4

จากรุ่นแรก มาจนถึงรุ่นที่ 4  ที่พนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  ได้รับความรู้ ...

สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน CR ฮอนด้า รุ่นที่ 3

พนักงานฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective &...

สกสว.  เติมความรู้หลักสูตรคุณภาพจากสถาบัน KCT Academy อย่างต่อเนื่อง

                  อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นกับสถาบัน KCT Academy อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา   และในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...

KCT Academy เสริมความรู้ด้าน Innovation Thinking ให้นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แม้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันชั้นนำของประเทศ แต่การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น และต้องเป็นความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดกับการทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์กลางแห่งปัญญาและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงนำคณะอาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ  เข้าอบรมหลักสูตร...

TIPS อบรมหลักสูตรผู้นำเชิงบวก จากสถาบัน KCT Academy

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) ผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์เอกชนรายใหญ่ ในท่าเรือแหลมฉบัง...

อินเตอร์ลิงค์ฯ นำพนักงานระดับผู้จัดการ อบรมหลักสูตร Smart KPI โดยสถาบัน KCT Academy

KPI (Key Performance Indicators) คือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยประเมินผลความสำเร็จของบุคลากรในองค์กรว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับการเขียน KPI...

KCT Academy เติมความรู้ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่อง

ทีมงานจากสถาบัน KCT Academy  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend