KCT Academy อบรมหลักสูตรให้ สกสว. ต่อเนื่อง   

สถาบัน KCT Academy  นำหลักสูตร  “Adaptive to Change Build your...

สถาบัน KCT Academy อบรมผู้ประกอบการ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์...

สกสว.  เติมความรู้หลักสูตรคุณภาพจากสถาบัน KCT Academy อย่างต่อเนื่อง

                  อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นกับสถาบัน KCT Academy อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา   และในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...

KCT Academy เสริมความรู้ด้าน Innovation Thinking ให้นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แม้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันชั้นนำของประเทศ แต่การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น และต้องเป็นความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดกับการทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์กลางแห่งปัญญาและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงนำคณะอาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ  เข้าอบรมหลักสูตร...

KCT Academy เติมความรู้ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่อง

ทีมงานจากสถาบัน KCT Academy  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ...

สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร Critical Thinking อบรมให้กับข้าราชการระดับสูงของวุฒิสภา

นับเป็นเกียรติอย่างสูงของสถาบัน KCT Academy ที่ได้มีโอกาสนำหลักสูตรของสถาบันถ่ายทอดให้กับบุคลากร ข้าราชการระดับสูง ของวุฒิสภา ในโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ และการติดตามงานยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตร...

KCT Academy เติมเต็มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 30 ธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 เชียงใหม่

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่สถาบัน KCT Academy มุ่งมั่น คือการนำความรู้ช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถนำธุรกิจของตนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง  ล่าสุดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค...

KCT Academy อบรม“วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง” รุ่นที่ 11 ให้กับ ป.ป.ช.

ความสำเร็จจากการอบรมให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง” รุ่นที่ 10 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถาบัน...

KCT Academy อบรมให้กับบุคลากรวิทยาศาสตร์ สกสว.

ตลอดปี 2562  สถาบันฝึกอบรม KCT Academy  ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันแขนงต่างๆ ใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานในองค์กรของตนอย่างคับคั่ง โดย...

KCT Academy เปิดอบรมยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(SP) ให้กับ กสอ.  

นอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้ความรู้ นำวิธีคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร บริษัท อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือการนำหลักสูตรมาช่วยยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) ...

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญวิทยากรจาก KCT Academy ร่วมให้ความรู้การพัฒนา Mindset

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบัน KCT Academy  นอกเหนือจากการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ  เรายังได้รับเกียรติ และความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ อย่าง...

KCT Academy จัดอบรม Big Data ให้พนักงาน กฟผ. ...

บนโลกของข้อมูล ทุกก้าวเดิน ทุกความสนใจ ทุกความต้องการของเรา กลายเป็นข้อมูลมหาศาลที่เรียกว่า Big Data  และ Big...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend