หลักสูตร : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business English writing for communication) (หลักสูตร...

ความเป็นมาของหลักสูตร   ในปัจจุบันโลกไร้พรมแดนทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่างกันตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบการสนทนาและการเขียนโต้ตอบ การเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารถือเป็นวิธีการสื่อสารสำคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างกันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆทั้งทางธุรกิจและราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานให้ราบรื่นและเกิดความเข้าใจที่ดีตรงกัน วัตถุประสงค์ในการเขียนอาจแตกต่างกันออกไป เช่น สั่งซื้อสินค้า ตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย...

ทีมอาจารย์จาก KCT Academy จัดอบรม “ปรับ Mindset ปลุก Passion ในการทำงาน”...

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรม "ปรับ Mindset ปลุก Passion...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) ร่วมกับ KCT และ vkows หารือด้านงานวิชาการโดยใช้ Platforms E-Learning

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ที่เปิดบ้านต้อนรับ #KCT Academy #vknows อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 9...

กลยุทธการตลาดค้าปลีกที่จะนำมาใช้ในช่วงดำเนินมาตรการผ่อนคลาย Covid-19

  อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช ที่ปรึกษา ด้านการตลาด และการบริหารธุรกิจ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEsจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอด ? ตอนที่ 5

เรื่องโดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy        ตอนที่ 5 เขียนแผนที่ฉบับใหม่ขององค์กร (Business Continuity...

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEsจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอด ? ตอนที่ 4

  เรื่องโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy     ตอนที่ 4 กล้าปรับ กลับมาอยู่กับความจริง คุณเคยได้ยินนิทานอีสปเรื่อง “หมาป่ากับเงา”...

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEsจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอด ? ตอนที่ 3

  เรื่องโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยยการสถาบัน KCT Academy      ตอนที่ 3 โฟกัสที่พฤติกรรมใหม่ของลูกค้า แล้ววางวิสัยทัศน์   “สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นวันนี้...

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม Online Training ที่ KCT Academy

ขอขอบคุณ คุณเปมิกา ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SME Support&Rescue Center) #SSRC และทีมงาน #SSRC ทุกท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม การจัดอบรม Online...

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEsจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอด ? ตอนที่2/2

    เรื่องโดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy   ตอนที่2/2 เข้าใจตัวเอง เข้าใจอนาคต จากตอนที่ 2/1 ผมได้พูดถึงแนวโน้มในระยะอันใกล้ที่จะได้เห็นการจับมือกันของคู่แข่ง...

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEsจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอด ? ตอนที่ 2/1

  เรื่องโดย    อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy   ตอนที่ 2/1   เข้าใจตัวเอง เข้าใจอนาคต  หลายวันก่อนในวงเพื่อนฝูง...

ประโยชน์ของการทำวิจัย

เรื่องโดย  ดร สุรชัย ตรัยวรรณกิจ อาจารย์ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางธุรกิจ สถิติ จากหลายสถาบันอุดมศึกษา วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   การทำวิจัยมีคุณประโยชน์นานัปการทั้งในส่วนที่เป็นบุคคล...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

Popular Article