Knowledge Castle Training Academy Co., Ltd.

“ We specialize in training human capital Development ”

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

VDO

แนวทางการออกแบบหลักสูตรอบรมของสถาบัน
Training Class Design

NEWS

KCT Academy เพิ่มทักษะ “Modern Manager” ให้ UACJ(Thailand)

การเป็นผู้นำในการแข่งขัน ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสามารถหยุดพัก  เช่นเดียวกันกับการเป็นผู้นำในธุรกิจ ก็ไม่ได้ให้คุณมีช่วงเวลาที่จะหยุดพัฒนา  ดังเช่น  UACJ(Thailand) บริษัทผู้จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียมรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก  ก็มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มอบหมายให้สถาบัน KCT Academy จัดหลักสูตร “Modern Manager”  ดำเนินการสอนโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT (PART)