Knowledge Castle Training Academy Co., Ltd.

“ We specialize in training human capital Development ”

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

VDO

แนวทางการออกแบบหลักสูตรอบรมของสถาบัน
Training Class Design

NEWS

AIS เติมพลังความคิด ด้วยหลักสูตร “เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตฝัน” จาก KTC Academy

การเป็นผู้นำในธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทสื่อสารอันดับ 1 ของเมืองไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS  มาจากการพัฒนาที่ไม่หยุด ดังเช่น การพัฒนายกระดับการทำงานให้กับฝ่ายขาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของบริษัท โดยสถาบันฝึกอบรม  KCT Academy ได้รับความเชื่อมั่นจาก AIS  นำหลักสูตร “เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตฝัน” (FBB Sales...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT (PART)